“𝐌ộ𝐭 𝐧𝐠ọ𝐧 𝐧ế𝐧 𝐜ó 𝐭𝐡ể 𝐭𝐡ắ𝐩 𝐬á𝐧𝐠 𝐡à𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐧 𝐧𝐠ọ𝐧 𝐧ế𝐧 𝐤𝐡á𝐜… 𝐂ũ𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐡ạ𝐧𝐡 𝐩𝐡ú𝐜 𝐥𝐮ô…

[ad_1]

“𝐌ộ𝐭 𝐧𝐠ọ𝐧 𝐧ế𝐧 𝐜ó 𝐭𝐡ể 𝐭𝐡ắ𝐩 𝐬á𝐧𝐠 𝐡à𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐧 𝐧𝐠ọ𝐧 𝐧ế𝐧 𝐤𝐡á𝐜… 𝐂ũ𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐡ạ𝐧𝐡 𝐩𝐡ú𝐜 𝐥𝐮ô𝐧 𝐧𝐡â𝐧 đô𝐢 𝐧ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐛𝐢ế𝐭 𝐬ẻ 𝐜𝐡𝐢𝐚!“ ❤️ Sài Gòn đau rồi mới thấy từ những xe rau 0 đồng, các bạn sinh viên y tình nguyện, chị T.Phương hay những con người không bao giờ cần ra mặt,…đều trở thành bác sĩ chữa thương cho Sài… More

May be an image of outdoors and text
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4075036129217728

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *