July 6, 2020

Thống đốc California ủng hộ mở rộng luật bảo vệ nhân viên nghỉ để chăm sóc gia đình

Gia đình Thống Đốc Gavin Newsom. (Hình: trang Facebook Gavin Newsom) SACRAMENTO, California (NV) – Luật hiện hành, tại tiểu bang California, bảo vệ việc làm cho những nhân viên xin nghỉ việc để chăm… Read More »Thống đốc California ủng hộ mở rộng luật bảo vệ nhân viên nghỉ để chăm sóc gia đình