July 8, 2020

Harvard và MIT đưa đơn kiện đòi ngưng thi hành lệnh liên quan tới sinh viên ngoại quốc

Cổng trường đại học Harvard University ở Cambridge, Massachusetts. (Hình: AP Photo/Charles Krupa, File) BOSTON, Massachusetts (AP) — Hai đại học Harvard University và Massachusetts Institute of Technology hôm Thứ Tư, 8 Tháng Bảy, đưa… Read More »Harvard và MIT đưa đơn kiện đòi ngưng thi hành lệnh liên quan tới sinh viên ngoại quốc