July 16, 2020

Nhà hàng Việt Nam ở Oklahoma, nơi thống đốc nhiễm COVID-19 đến ăn, đóng cửa tẩy trùng cho an toàn

Nhà hàng Kai Vietnamese Cuisine. (Hình: Facebook) TULSA, Oklahoma (NV) – Nhà hàng Kai Vietnamese Cuisine ở thành phố Tulsa, tiểu bang Oklahoma, đã phải tạm đóng cửa để tẩy trùng cho an toàn, sau… Read More »Nhà hàng Việt Nam ở Oklahoma, nơi thống đốc nhiễm COVID-19 đến ăn, đóng cửa tẩy trùng cho an toàn