July 20, 2020

Chiến đấu cơ Nhật phải thường xuyên nghênh cản phi cơ Trung Quốc thăm dò hệ thống phòng thủ

Một phi đội F-15J của Nhật. (Hình: Toru Yamanaka/AFP/Getty Images) TOKYO, Nhật (NV) – Các chiến đấu cơ thuộc không lực của Lực Lượng Tự Vệ Nhật (ASDF) hiện đang thường xuyên cất cánh nghênh… Read More »Chiến đấu cơ Nhật phải thường xuyên nghênh cản phi cơ Trung Quốc thăm dò hệ thống phòng thủ