July 31, 2020

Bộ Nội An thường xuyên tịch thu tiền của người du lịch ở phi trường, nhưng phần lớn chẳng ai bị truy tố

Bà Anthonia Nwaorie. (Hình: Institute for Justice) WASHINGTON, DC (NV) – Bà Anthonia Nwaorie hồi năm 2017, ra một phi trường ở Houston, với hơn $41,000 trong túi xách, chuẩn bị bay về Nigeria, dự… Read More »Bộ Nội An thường xuyên tịch thu tiền của người du lịch ở phi trường, nhưng phần lớn chẳng ai bị truy tố