August 2020

Facebook nhận sai xót không gỡ lời gọi vũ trang xuống đường trước khi hai người bị bắn chết tại Kenosha, Wisconsin

Facebook nhận sai xót không gỡ lời gọi vũ trang xuống đường trước khi hai người bị bắn chết tại Kenosha, Wisconsin Aug 30, 2020 cập nhật lần cuối Aug 30, 2020 MENLO PARK, California… Read More »Facebook nhận sai xót không gỡ lời gọi vũ trang xuống đường trước khi hai người bị bắn chết tại Kenosha, Wisconsin