September 21, 2020

ƯCV Joe Biden có được $466 triệu trong quỹ vận động tính tới đầu Tháng Chín, hơn TT Trump $141 triệu

  • by

ƯCV Joe Biden có được $466 triệu trong quỹ vận động tính tới đầu Tháng Chín, hơn TT Trump $141 triệu Sep 21, 2020 WASHINGTON, DC (NV) — Ứng cử viên tổng thống phía đảng… Read More »ƯCV Joe Biden có được $466 triệu trong quỹ vận động tính tới đầu Tháng Chín, hơn TT Trump $141 triệu