October 18, 2020

CT Hạ Viện Pelosi: ‘Phải đạt thỏa thuận trong 48 giờ tới’ để có trợ giúp COVID-19 trước bầu cử

CT Hạ Viện Pelosi: ‘Phải đạt thỏa thuận trong 48 giờ tới’ để có trợ giúp COVID-19 trước bầu cử Oct 18, 2020 WASHINGTON, DC (NV) – Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi hôm Chủ… Read More »CT Hạ Viện Pelosi: ‘Phải đạt thỏa thuận trong 48 giờ tới’ để có trợ giúp COVID-19 trước bầu cử