October 20, 2020

TCPV bác nỗ lực giới hạn thời gian nhận phiếu bầu bằng thư của đảng Cộng Hòa Pennsylvania

Một nữ cử tri bỏ phiếu vào thùng trước tòa thị chính thành phố Philadelphia, Pennsylvania. (Hình: Mark Makela/Getty Images) WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện bác bỏ nỗ lực yêu cầu giới… Read More »TCPV bác nỗ lực giới hạn thời gian nhận phiếu bầu bằng thư của đảng Cộng Hòa Pennsylvania