October 21, 2020

TNS McConnell thuyết phục Tòa Bạch Ốc đừng đạt thỏa thuận về tiền trợ giúp chống COVID-19

TNS McConnell thuyết phục Tòa Bạch Ốc đừng đạt thỏa thuận về tiền trợ giúp chống COVID-19 Oct 20, 2020 WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa – Kentucky), trưởng Khối… Read More »TNS McConnell thuyết phục Tòa Bạch Ốc đừng đạt thỏa thuận về tiền trợ giúp chống COVID-19