March 28, 2021

Giới chức Mỹ gốc Á Châu cởi áo khi họp, cho thấy sẹo, hỏi ‘Thế này đã đủ yêu nước chưa?’

Ông Lee Wong vừa phát biểu, vừa cởi áo trong cuộc họp của hội đồng thành phố. (Hình: Twitter) WEST CHESTER TOWNSHIP, Ohio (NV) –  Người chủ tịch gốc Á Châu của một hội đồng… Read More »Giới chức Mỹ gốc Á Châu cởi áo khi họp, cho thấy sẹo, hỏi ‘Thế này đã đủ yêu nước chưa?’