September 20, 2021

Bầu cử bãi nhiệm cho thấy California nghiêng hẳn về quan điểm cấp tiến dù nông thôn còn bảo thủ

  • by

Mai Phi Long / Người Việt (tổng hợp) SACRAMENTO, California (NV) – “Nó giống như hai quốc gia riêng biệt,” Giáo sư Melissa Michelson, chuyên ngành khoa học chính trị tại Đại học Menlo College,… Read More »Bầu cử bãi nhiệm cho thấy California nghiêng hẳn về quan điểm cấp tiến dù nông thôn còn bảo thủ