September 27, 2021

Cựu Đại Tá Trần Văn Tự, tỉnh trưởng Ninh Thuận, ‘thầy chùa gốc lính,’ về với cát bụi

  • by

Quốc Dũng / Tiếng Việt SACRAMENTO, California (NV) – “Tỳ Kheo Thích Không Chiếu, người mà thiền sinh chúng tôi trìu mến gọi là thầy, một người thầy giản dị và chân thành, đã đầu… Read More »Cựu Đại Tá Trần Văn Tự, tỉnh trưởng Ninh Thuận, ‘thầy chùa gốc lính,’ về với cát bụi