October 5, 2021

Bộ Tài Chánh cảnh cáo Arizona không được dùng quỹ liên bang chống lệnh đeo khẩu trang ở trường

WASHINGTON, DC (NV) – Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo hôm Thứ Ba, 5 Tháng Mười, đã nhắc nhở thống đốc Arizona không được dùng tiền liên bang để chống COVID-19 nhằm cản trở… Read More »Bộ Tài Chánh cảnh cáo Arizona không được dùng quỹ liên bang chống lệnh đeo khẩu trang ở trường