October 6, 2021

Dược sĩ gốc Việt, chủ tiệm thuốc ở California, bị gần 6 năm tù do gian lận $13 triệu bảo hiểm y tế

CORONA, California (NV) – Một thẩm phán Los Angeles hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười, đã kết án một dược sĩ gốc Việt, chủ một tiệm thuốc tây ở thành phố Corona, Nam California, 70… Read More »Dược sĩ gốc Việt, chủ tiệm thuốc ở California, bị gần 6 năm tù do gian lận $13 triệu bảo hiểm y tế