October 21, 2021

Tình trạng thất nghiệp ở Mỹ gần ‘trở lại bình thường,’ số đơn xin trợ cấp giảm tuần qua

WASHINGTON, DC (NV) – Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm trong tuần trước, xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, và cũng… Read More »Tình trạng thất nghiệp ở Mỹ gần ‘trở lại bình thường,’ số đơn xin trợ cấp giảm tuần qua