November 3, 2021

Trâu chậm

Truyện ngắn của Phan Tiểu Vân SAN JOSE, California (NV) – Cảnh tượng có vẻ hơi lạ, khiến những vị khách đang đứng đổ xăng hay chờ rửa xe phải ngoái đầu lại nhìn. Cô… Read More »Trâu chậm