November 15, 2021

Anthony Tran, người gốc Việt đầu tiên trở thành thị trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử thành phố

  • by

MELBOURNE, Úc (NV) – Ông Anthony Trần, 22 tuổi, thị trưởng đầu tiên gốc Việt, đồng thời là thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử thành phố Maribyrnong, bang Victoria, Australia, theo StarWeekly. Anthony đang… Read More »Anthony Tran, người gốc Việt đầu tiên trở thành thị trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử thành phố