[ad_1]
May be an image of text that says 'Lần đầu tiên cả nước hơn 1.000 ca nhiễm (1102 ca) Covid-19, trong đó có 1089 ca lây nhiễm trong nước. Có hơn 700 điểm phong tỏa tại Sài Gòn; Người dân ồ at xét nghiệm.'
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4046705845384090

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *