Ảnh hưởng thuế với Luật Bảo Vệ Tài Sản

Các luật sư ở California và Washington. Luật sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Phá sản Chương 7, 13 dành cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa nợ các loại, kiện ra Tòa án mất khả năng thanh toán và tuyên bố phá sản để hủy nợ thuế. Về Lập kế hoạch di sản, Luật sư LyLy chuyên soạn thảo di chúc và ủy thác, ủy quyền quản lý toàn bộ tài sản, đưa ra lời khuyên về chăm sóc y tế trong trường hợp bất lực và lập kế hoạch. Về Luật Thuế, Luật sư LyLy đại diện cho khách hàng trong các trường hợp kiểm tra thuế, yêu cầu ngừng tịch thu tài sản do thiếu thuế, đại diện và bào chữa trước Tòa án Thuế và đàm phán giảm nợ thuế. Về Luật Thương mại, Luật sư LyLy giúp thành lập công ty và công ty hợp danh. Ngoài ra, Luật sư LyLy có nhiều kinh nghiệm về thuế thu nhập cá nhân, thuế việc làm, thuế bán hàng và thuế tài sản ở cả cấp liên bang và tiểu bang. Nếu bạn cần tư vấn riêng, vui lòng liên hệ Luật sư LyLy Nguyễn tại văn phòng của chúng tôi tại 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Trang web: www.lylylaw.com.

Luật sư LyLy Nguyễn

Khi khai thuế, cũng có nhiều luật cho phép bạn yêu cầu giảm chi phí giao dịch thương mại, quyên góp từ thiện, lỗ vốn, thiết bị lỗi thời và nhiều khoản đặc biệt khác dẫn đến thu nhập ròng còn lại và sau đó dựa trên số tiền đó phải chịu thuế. (Hình minh họa: Zach Gibson / Getty Images)

Các kế hoạch bảo vệ tài sản được thiết kế để bảo vệ tài sản khỏi bị mất mát hoặc bị tịch thu do trách nhiệm pháp lý do thiên tai bất ngờ. Ngoài ra, Đạo luật Bảo vệ Tài sản của Hoa Kỳ có lợi thế là tránh thuế đối với lợi nhuận thu được từ tài sản đó. Vậy tác động của thuế đối với các kế hoạch bảo vệ sự giàu có là gì?

Tại Hoa Kỳ, cũng như hầu hết các quốc gia khác, mọi công dân có nghĩa vụ hỗ trợ chính phủ trong nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Nguyên tắc rất đơn giản, bạn càng kiếm được nhiều, bạn càng phải đóng nhiều thuế. Thu nhập kiếm được dưới nhiều hình thức như tiền lương trả bằng tiền mặt hoặc trả bằng tài sản vật chất như cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu, đổi công việc lấy dịch vụ, v.v … Việc tính thuế và thu thuế do Sở Thuế vụ Liên bang thực hiện. Tiểu bang (viết tắt là Sở Thuế vụ (IRS)) chịu trách nhiệm. IRS chia thu nhập thành hai loại cơ bản: thứ nhất, thu nhập thông thường như tiền lương và phụ cấp, tiền lãi hoặc tiền thưởng; Thứ hai là lợi tức đầu tư khi tài sản tăng giá trị theo thời gian. Tất nhiên, thu nhập thông thường bị đánh thuế nặng hơn thu nhập đầu tư. Ngoài ra còn có một số loại tiền dưới một giới hạn nhất định được miễn trừ khỏi tổng thu nhập như quà tặng, tài sản thừa kế, bất động sản được chuyển nhượng trong gia đình, tiền bồi thường cho những chấn thương do công việc hoặc một số loại trái phiếu nhà nước hoặc địa phương. Khi khai thuế, cũng có nhiều luật cho phép bạn yêu cầu giảm chi phí giao dịch thương mại, quyên góp từ thiện, lỗ vốn, thiết bị lỗi thời và nhiều khoản đặc biệt khác dẫn đến thu nhập ròng còn lại và sau đó dựa trên số tiền đó phải chịu thuế.

Có nhiều mối quan hệ qua lại giữa Luật Bảo vệ tài sản và Luật Thuế, vì vậy người nộp thuế luôn phải đối mặt với thách thức làm thế nào để giữ nguyên vẹn tài sản của họ trong suốt thời gian tồn tại để sau này có thể truyền lại. con cháu kế thừa khi chết. Vì vậy, lập phương án bảo vệ tài sản còn có một công dụng khác là tìm cách tránh thuế và không bị thâm hụt vì thuế luôn như cái thùng không đáy, dù đóng bao nhiêu cũng không vừa. Các kế hoạch bảo vệ tài sản thường tận dụng lợi thế của việc giảm thuế hoặc miễn thuế dưới hình thức tập đoàn hoặc tổng công ty.

IRS chia thuế thành hai loại “doanh nghiệp” khác nhau. Trước hết, các tập đoàn con chương C là các công ty lớn phát hành cổ phiếu để bán ra công chúng như IBM, Boeing, Microsoft. Công ty AC được yêu cầu phải thực hiện quy trình khai thuế thu nhập giống như một cá nhân, có nghĩa là công ty phải khai thuế hàng năm thể hiện tổng thu nhập sau khi trừ tất cả các chi phí hoạt động và sau đó tính thuế phải nộp theo thuế suất của công ty. Các tập đoàn lớn tất nhiên nặng hơn tỷ lệ riêng lẻ. Chủ một công ty lớn là tất cả những người mua cổ phần, họ được hưởng lợi nhuận thực tế sau khi nộp thuế, nhưng sau khi nhận được cổ phần đó thì phải kê khai thu nhập cá nhân rồi mới nộp thuế. đánh thuế trên số tiền đó một lần nữa. Tổng công ty loại C chỉ có quyền chia lợi nhuận mà không được chia vốn cho người sở hữu cổ phần, nhưng có thể tuyên bố lỗ vốn hoặc giảm vốn thông qua việc bán hoặc trao đổi tài sản của công ty. Người nắm giữ cổ phiếu kiếm được lợi nhuận ngoài thu nhập từ cổ tức như trên, họ cũng có thể bán cổ phiếu kiếm lời bằng cách mua thấp bán cao rồi khai thuế hàng năm coi như lãi vốn. Mức thuế cá nhân đương nhiên nhẹ hơn thuế doanh nghiệp, thu nhập chỉ nộp một lần chứ không phải “đánh thuế hai lần” như chia lãi.

Thứ hai là một công ty con thuộc chương trình S, là một tổ chức kiểu doanh nghiệp nhỏ với một vài nhân viên, chẳng hạn như một nhà hàng, tiệm giặt là hoặc một khu phức hợp do gia đình tự quản. Ưu điểm chính của tập đoàn S là nó thường không bị đánh thuế ở cấp độ công ty. Thu nhập được chia cho các thành viên hoặc nhân viên được coi là thu nhập cá nhân – cho dù vốn được chia hay không – để khai thuế hàng năm và chỉ bị đánh thuế một lần. Các kế hoạch bảo vệ tài sản của các công ty thuộc chương trình phụ bị ảnh hưởng bởi thuế như sau:

Một công ty hợp danh như tập đoàn S được hưởng thuế chuyển giao, có nghĩa là công ty không phải trả thuế thu nhập như tập đoàn. Các thành viên tự báo cáo vốn hoặc lãi phải nộp hàng năm trên Mẫu 1040 cùng với các khoản thu nhập cá nhân khác. Để đạt được lợi thế về thuế tối đa, các thành viên của liên danh có quyền tự quyết định với nhau việc phân bổ chi phí hoạt động và kê khai tối đa các khoản chi phí được miễn, giảm một cách hợp pháp.

Công ty hợp danh hữu hạn gia đình (FLP) có lợi thế là bị đánh thuế đối với tài sản của tập đoàn. Khi tính thuế, các tài sản này bị giảm giá trị do không được chuyển nhượng trong gia đình. Các thành viên của tổ hợp cũng có quyền chuyển các tài sản sinh lời vào tổ hợp để tránh phải trả thuế, miễn là tổ hợp không được IRS phân loại là công ty đầu tư. Thông thường các cặp vợ chồng chuyển ngôi nhà hiện tại của họ thành một tài sản kết hợp để tạo ra một kế hoạch bảo vệ tài sản; Cách này rất hiệu quả, nhưng nếu bạn vẫn phải trả lãi thế chấp (lãi thế chấp) thì bạn không thể kê khai giảm lãi trên tờ khai thuế cá nhân.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (gọi tắt là LLC) cũng như tổng công ty S về thuế được hưởng trạng thái kết hợp, do đó các thành viên chỉ phải kê khai phần tài sản của mình trên tờ khai thuế. thu nhập cá nhân hàng năm. Ngoài ra, các thành viên còn có một lợi thế khác là có thể kê khai một phần lãi lỗ của công ty để giảm thuế.

Quỹ tín thác chịu thuế đối với công dân và thường trú nhân của Hoa Kỳ, do đó, người được ủy thác có trách nhiệm khai thuế thu nhập cho quỹ ủy thác. Người thụ hưởng chỉ bị đánh thuế trên phần thu nhập của họ. Nếu người thụ hưởng là chính người được ủy thác, thì người đó phải nộp thuế trên tổng số lợi nhuận của người được ủy thác, dù đã chia hay không. Để tránh đánh thuế hai lần đối với cả ủy thác và người thụ hưởng, ủy thác được phép khấu trừ từ vốn số tiền được chia cho những người thụ hưởng trước khi tính thuế.

Có các loại ủy thác khác nhau như sau: (1) Tín thác không phải của người cấp, theo đó người được ủy thác phải nộp mẫu 1041 hàng năm nếu thu nhập trên 600 đô la (2) Tín thác được đề cử Người cấp ủy thác thường là cả hai người được ủy thác, vì vậy họ không phải trả thuế cho ủy thác nhưng sẽ báo cáo thu nhập trên tờ khai thuế cá nhân của họ. (3) Ủy thác bỏ qua hoặc ủy thác tín dụng tạm trú được thiết lập để các thành viên trong gia đình có thể tận hưởng khi họ vẫn còn sống do việc phân phối vốn và lãi suất trong ủy thác. Khi bất kỳ người thụ hưởng nào qua đời, phần của người đó trong quỹ tín thác để lại cho người thừa kế của họ sẽ không bị đánh thuế với lý do người đó không phải là người sáng lập quỹ tín thác, không nắm quyền điều hành và cũng không rút khỏi quỹ tín thác (4) Ủy thác tài sản bất động sản có điều kiện (ủy thác QTIP) là một cách miễn thuế khác để mọi người chuyển nhượng bất động sản cho vợ / chồng trong suốt cuộc đời của họ (ủy thác intervivos) hoặc trong thời gian ủy thác di chúc. Để đủ điều kiện được chuyển nhượng miễn thuế, người phối ngẫu phải là người thụ hưởng duy nhất của tất cả các khoản thu nhập được giữ lại và chưa bao giờ có quyền chuyển nhượng tài sản ủy thác cho bất kỳ ai trong suốt cuộc đời của họ. Ngoài lợi thế miễn thuế của loại hình ủy thác này, nó không yêu cầu chứng thực của tòa án. (5) Crummey Trust, mỗi người thụ hưởng được rút $ 15.000 miễn thuế hàng năm.

Như thường lệ, người viết xin khẳng định rằng nội dung của loạt bài nghiên cứu pháp luật này chỉ được sử dụng với mục đích thông tin nhằm giúp bạn đọc có một số kiến ​​thức chung cơ bản về pháp luật Trung Quốc. Nó là duy nhất và không thể được coi là mối quan hệ luật sư – khách hàng. Vì vậy, nếu bạn có vấn đề pháp lý, bạn vẫn cần thảo luận với luật sư chuyên về trường hợp của bạn.

Nếu bạn cần tư vấn riêng, vui lòng liên hệ Luật sư LyLy Nguyễn tại văn phòng của chúng tôi tại 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Trang web: www.lylylaw.com.

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *