Biden bổ nhiệm người gốc Việt làm quyền Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh

Biden bổ nhiệm người gốc Việt làm quyền Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư, 20 Tháng Giêng, có quyết định bổ nhiệm một người gốc Việt, ông Đạt P. Trần, làm quyền bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh (VA), và có hiệu lực tức thời.

Ông Đạt, từng là phó phụ tá chính cho bộ trưởng Cựu Chiến Binh, đặc trách văn phòng về phân tích dữ kiện và điều hành (OEI), nay sẽ tạm thời lãnh đạo bộ này cho tới khi Thượng Viện chuẩn thuận ông Denis McDonough, một cựu chánh văn phòng của Tổng Thống Barack Obama, nay được Tổng Thống Biden đề cử làm bộ trưởng, theo bản tin của tờ Stars & Stripes.

Ông Đạt P. Trần, quyền bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh. (Hình: Department of Veterans Affairs)

Trong thời gian đầu của chính phủ Tổng Thống Donald Trump, ông Đạt cũng từng là quyền phụ tá bộ trưởng Cựu Chiến Binh.

Ông Đạt làm việc tại Bộ Cựu Chiến Binh từ khoảng hai thập niên nay. Trong thời gian qua, ông có nhiệm vụ cố vấn cho giới lãnh đạo cao cấp của bộ về một số phương diện, gồm cả kế hoạch chiến lược, đối phó các rủi ro, nghiên cứu chính sách, phân tích dữ liệu và cải tiến.

Trước khi vào Bộ Cựu Chiến Binh, ông Đạt làm việc cho Ủy Ban Cựu Chiến Binh Thượng Viện, đặc trách thanh tra mọi hoạt động về điện toán của Bộ Cựu Chiến Binh.

Trước khi vào làm việc cho chính phủ, ông Đạt là giám đốc về sản xuất cho công ty Square D Electrical Company ở Milwaukee, Wisconsin.

Ông Đạt tốt nghiệp đại học Ohio State University, ngành Industrial Systems Engineering. (V.Giang)

—————

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *