Biển Tình -Thanh Tuyền (thu thanh trước 1975)

  • by

Hai năm trước, trong một trưa nắng đầu tháng 5 mình nghe bài này xong thì lòng thấy nhẹ tênh, thế là bản lyric này ra đời. Càng nghe càng mê, càng nghe càng thấy lâng lâng yêu thương gì lạ lắm.

Cảm ơn các bạn đã đón nhận thể loại âm nhạc này và cảm ơn hơn 1 triệu 500 lượt nghe trên Youtube.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *