Cải cách TCPV: Mở rộng số thẩm phán sẽ gây chia rẽ, ủng hộ giới hạn nhiệm kỳ 

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy ban Đánh giá Cải cách Tòa án Tối cao, do Tổng thống Joe Biden thành lập, cảnh báo rằng sự gia tăng số lượng thẩm phán có thể được coi là đảng phái, nhưng lưu ý rằng có sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. giới hạn nhiệm kỳ đối với các thẩm phán, hiện đang phục vụ các điều khoản suốt đời.

Ủy ban sẽ họp vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 10, để bắt đầu viết báo cáo cho tổng thống, dự kiến ​​sẽ được trình bày vào tháng tới.

Trụ sở Tòa án tối cao. (Ảnh minh họa: Kevin Dietsch / Getty Images)

Bản thảo tài liệu mà ủy ban đã thu thập cho đến nay, khoảng 200 trang, được phát hành vào tối thứ Năm, giống như một cuốn sách giáo khoa lịch sử hơn là một bản tuyên ngôn về sự thay đổi.

Ủy ban cảnh báo rằng các tài liệu do các nhóm làm việc đưa ra nhằm hỗ trợ quá trình xem xét và không được ảnh hưởng đến các khuyến nghị hoặc phản ánh quan điểm của họ.

Tuy nhiên, các tài liệu cho thấy những đánh giá khác nhau về hai đề xuất được thảo luận nhiều nhất về việc thay đổi cơ cấu Tòa án Tối cao.

“Các thành viên ủy ban không đồng ý về việc liệu có nên khôn ngoan khi mở rộng tòa án hay không”, một tài liệu cho biết.

“Mặc dù việc gia tăng số lượng thẩm phán không bị cản trở trong các vấn đề pháp lý,” tài liệu nhấn mạnh, “rủi ro của việc mở rộng tòa án là rất lớn. Bởi vì điều này sẽ biến TCPV thành một sân chơi chính trị, có thể làm suy yếu mục tiêu hợp pháp của tòa án. “

“Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn công chúng không ủng hộ việc tăng số lượng thẩm phán,” bản thảo viết. Ngay cả một số người ủng hộ việc mở rộng tòa án cũng thừa nhận nó sẽ bị coi là một hành động đảng phái ”.

Các báo cáo trong tài liệu này chỉ ra rằng phần lớn dân số ủng hộ giới hạn nhiệm kỳ 18 năm đối với thẩm phán TCPV. (MPL)

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *