California hướng dẫn việc nghỉ bệnh có lương thời COVID-19

California hướng dẫn việc nghỉ bệnh có lương thời COVID-19

SACRAMENTO, California (NV) – Bộ Lao Động (DIR) và Văn Phòng Ủy Viên Lao Động California vừa cho ra mắt một trang web mới bằng tiếng Anh có chức năng cung cấp và hướng dẫn những thông tin quan trọng về luật mới năm 2021, cho nghỉ bệnh có hưởng lương trợ cấp bổ sung, dựa theo Đạo Luật S 95, được Thống Đốc Gavin Newsom ký ban hành ngày 19 Tháng Ba, vừa qua, thông cáo báo chí của hai cơ quan này cho biết.

“Luật Nghỉ Bệnh Có Hưởng Lương Trợ Cấp Bổ Sung 2021cho phép người lao động được tối đa 80 giờ nghỉ ốm có hưởng lương trong trường hợp họ hoặc một thành viên trong gia đình không thể làm việc hoặc làm việc từ xa do COVID-19, bao gồm cả các lý do liên quan đến việc chích ngừa,” bà Lilia Garcia-Brower, ủy viên lao động California, cho biết.

Trang web hướng dẫn việc nghỉ bệnh có lương liên quan COVID-19. (Hình chụp từ trang web)

Bà cho biết thêm: “Chúng tôi thiết kế trang mạng với chức năng này để người lao động và chủ nhân của họ có thể nhận được thông tin liên quan đến lựa chọn nghỉ ốm có hưởng lương cho nhân viên.”

Mặc dù đạo luật có hiệu lực từ ngày 29 Tháng Ba, thực tế thời gian có hiệu lực được tính ngược trở lại từ ngày 1 Tháng Giêng, 2021, yêu cầu người lao động California được cung cấp tối đa hai tuần nghỉ ốm có hưởng lương trợ cấp bổ sung nếu họ bị COVID-19 ảnh hưởng.

Trong số những cập nhật quan trọng trong luật mới, thời gian nghỉ phép hiện cũng được áp dụng cho việc lấy hẹn chích vaccine COVID-19 và thời gian để phục hồi sau các triệu chứng liên quan đến vaccine.

Luật mới có hiệu lực đến ngày 30 Tháng Chín, 2021.

Doanh nghiệp nhỏ sử dụng 25 nhân viên trở xuống được miễn luật này nhưng vẫn có thể đề nghị cho nhân viên nghỉ ốm có hưởng lương trợ cấp bổ sung và nhận được khoản tín dụng thuế liên bang, nếu đủ điều kiện.

Trang web với tính năng hướng dẫn, có sẵn bằng tiếng Anh, giúp người lao động và chủ nhân của họ xác nhận xem họ có đủ điều kiện để được nghỉ bệnh có hưởng lương trợ cấp bổ sung vì có liên quan đến COVID-19 hay không, bằng cách trả lời các câu hỏi đơn giản ngắn gọn về tác động của COVID-19 đối với khả năng làm việc của nhân viên.

Người lao động và chủ nhân của họ không cần cung cấp tên hoặc các chi tiết cá nhân khác để xác định tính đủ điều kiện. Ngoài ra, các câu hỏi thường gặp về việc nghỉ bệnh có hưởng lương trợ cấp bổ sung cũng được đăng trên trang web.

Trong Các Câu Hỏi Thường Gặp, người lao động có thể thấy thông tin về:

-Các trường hợp bắt buộc để nghỉ vì COVID-19

-Làm thế nào để yêu cầu chủ lao động cho quý vị được nghỉ bệnh có hưởng lương

-Nộp đơn khiếu nại ở đâu nếu quý vị không được trả lương khi nghỉ phép

-Quý vị có những quyền gì với tư cách là một nhân viên được bảo hiểm lao động

Chủ nhân có thể tìm thông tin về việc:

-Khi nào chủ nhân phải trả tiền lương cho nhân viên nghỉ bệnh có liên quan đến COVID-19

-Tính thời gian nghỉ phép cho nhân viên toàn thời gian và bán thời gian

-Yêu cầu phải thông báo luật mới cho nhân viên

-Cách tính toán và liệt kê các khoản nghỉ phép có lương trên phiếu lương

Nhân viên cũng có thể đủ điều kiện nhận các quyền lợi bồi thường cho người lao động nếu họ tin rằng bệnh COVID-19 của họ có liên quan đến công việc. Trong trường hợp đó, người lao động nên thông báo cho chủ nhân của họ về bệnh tật liên quan đến công việc của họ càng sớm càng tốt và nộp đơn yêu cầu bồi thường cho người lao động, bao gồm những chi trả cho việc điều trị y tế và một phần tiền lương trong thời gian hồi phục.

Để được hỗ trợ, liên lạc với Phòng Hỗ Trợ và Thông Tin của Ban Bồi Thường Tai Nạn Lao Động hoặc gọi số 1-909-383-4341.

Khi người sử dụng lao động từ chối cho nhân viên nghỉ bệnh có hưởng lương hoặc nghỉ bệnh có lương trợ cấp bổ sung vì COVID-19 theo quy định của pháp luật, hoặc ngăn cản nhân viên tiếp cận với giờ nghỉ bệnh có hưởng lương, những nhân viên này được khuyến khích gọi cho Văn Phòng Ủy Viên Lao Động theo số 833-LCO-INFO (833-526- 4636) để nộp đơn yêu cầu bồi thường tiền lương. (Đ.D.)

————————–

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *