Chắc các bạn đang từ Đà Lạt Vũng Tàu Nha Trang,… khăn gói về lại Sài Gòn rồi, …

[ad_1]

Chắc các bạn đang từ Đà Lạt Vũng Tàu Nha Trang,… khăn gói về lại Sài Gòn rồi, nhớ rút kinh nghiệm chuẩn bị trước đủ đồ ăn ba bữa

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3862208313833845

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *