Chợ Phú Nhuận được gỡ phong tỏa, hoạt động bình thường trở lại từ chiều 21/5 do …

[ad_1]

Chợ Phú Nhuận được gỡ phong tỏa, hoạt động bình thường trở lại từ chiều 21/5 do ca nghi nhiễm có kết quả âm tính.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3919745331413476

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *