Có bạn nào biết cha mẹ nuôi mình đi học Đại học tốn bao nhiêu tiền hong? Nay d…

[ad_1]

Có bạn nào biết cha mẹ nuôi mình đi học Đại học tốn bao nhiêu tiền hong?

Nay dọn nhà tự nhiên phát hiện ra ngồi khóc một buổi. Tại ra trường 5 năm rồi, thấy chưa có làm gì được cho cha mẹ mà lâu lâu còn bào thêm …

Thế đấy,
Cha mẹ dạy chúng ta phải tránh xa cờ bạc
Nhưng cha mẹ lại sẵn sàng đầu tư…

More

May be an image of textNo photo description available.No photo description available.No photo description available.
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3834222083299135

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *