CÓ TỚI 38 CON ĐƯỜNG Ở SÀI GÒN BỊ GỌI SAI TÊN Theo lộ trình từ nay đến cuối năm …

[ad_1]

CÓ TỚI 38 CON ĐƯỜNG Ở SÀI GÒN BỊ GỌI SAI TÊN

Theo lộ trình từ nay đến cuối năm bắt buộc phải đổi tên lại cho chính xác nhằm thể hiện sự tôn trọng và biết ơn những người đã có công với đất nước.

LƯU Ý: Một số tên trong đây về bản chất là tên hiệu hoặc biệt danh của chính chủ (ví dụ Lê Hoàn – Lê Đại…

More

May be an image of text that says '38CON ĐƯỜNG ở SÀI GÒN TRƯỚC GIỜ BỊ GỌI SAI TEN đường). Phú,quận và quậnBinh Thạnh (2 đường): các quận Tân Bình Thủ Đức, mỗi nơi có đường. không chính xác Tên chính xác Tên không chính xác Diện Bùi Nguyễ…n Chảnh Sắc Dương Quán Dương Đoàn Triết Minh Đoàn Nhữ Minh Như Tên chính Hà Quyên Duy Dương Siêu Trọng Hoàng Hoành Toại Lương Phạm Thoại Phạm Phan Đôn Hái Khiêm Ich Ngữ Tiên Hái Hoàn Đỉnh Quản Phan Phan Phu Tiên Tôn 18ghĩahục Lương Tông Chân Trần Nhân Tôn Đình Nghĩa tục sửa một đường viết #toilanguoisaigon'
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3839457542775589

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *