Dân California đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử bãi nhiệm Gavin Newsom

  • by

LOS ANGELES, California (NV) – Hàng ngàn người dân California hôm Thứ Ba, 14 Tháng Chín, đã đến các phòng phiếu để bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ quyết định có loại bỏ Thống đốc Gavin Newsom hay không.

Trong lịch sử Hoa Kỳ, ông Newsom là thống đốc thứ tư đối mặt với việc bị cách chức. Cả bang California đang chờ biết kết quả của cuộc bầu cử đặc biệt này, để biết liệu ông Newsom có ​​tiếp tục làm thống đốc, hay bang sẽ có thống đốc mới.

Các cử tri xếp hàng dài đến phòng bỏ phiếu ở Norwalk. (Ảnh: Frederick J. Brown / AFP qua Getty Images)

Một cử tri trẻ ở Norwalk cầm một nhãn dán chứng tỏ anh ta đã bỏ phiếu. (Ảnh: Frederick J. Brown / AFP qua Getty Images)

Một cử tri dừng lại trước thùng phiếu ở Norwalk. (Ảnh: Frederic J. Brown / AFP qua Getty Images)

Nhân viên bỏ phiếu trong cuộc họp của trường trung học Burbank trước khi khai mạc. (Ảnh: Robyn Beck / AFP qua Getty Images)

Nhiều người điền vào các mẫu đơn tại Burbank High School. (Ảnh: Robyn Beck / AFP qua Getty Images)

Trung tâm bỏ phiếu ở Union Station ở Los Angeles. (Ảnh: Frederic J. Brown / AFP qua Getty Images)

Một cử tri châu Á nộp lá phiếu của mình tại San Jose. (Hình ảnh: Justin Sullivan / Getty Images)

Nhân viên phòng phiếu ở San Jose lấy phiếu bầu từ những người lái xe vào. (Ảnh: Justin Sullivan / Getty Images)

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *