Điện lực TP.HCM sẽ không cắt điện trong mùa dịch dù dân chưa thanh toán tiền.

[ad_1]

⚠️ Điện lực TP.HCM sẽ không cắt điện trong mùa dịch dù dân chưa thanh toán tiền.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4094409367280404

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *