Điều kiện để bảo trợ tài chánh hoặc bảo trợ phụ khi bảo lãnh qua Mỹ

  • by

Luật Di trú Hoa Kỳ là một luật rất phức tạp, nên theo yêu cầu của đa số độc giả cần am hiểu và hiểu biết về luật này, nhật báo Người Việt kính mời Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương thuộc Nhóm Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu .com, phụ trách chuyên mục “Tìm hiểu Luật Di trú”, đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Quận Cam, California, được Luật Sư Tiểu Bang California công nhận về chuyên môn trong Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay, California có trên 190,000 luật sư, nhưng chỉ có 235 luật sư có bằng cấp chuyên môn về Luật Di trú, trong số đó có Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di trú Hoa Kỳ (INS). Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ sung các giấy tờ cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

Một trong những điều kiện để được tài trợ là nhà tài trợ phải cung cấp tài liệu thuế hoặc Bảng điểm Thuế IRS trong năm qua. (Hình minh họa: Olga DeLawrence / Unsplash)

*Hỏi: Tôi đang bảo lãnh một đứa con độc thân và đơn của tôi sắp hết hạn sẽ được Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) bổ sung. Tôi cần biết gì về biểu mẫu hỗ trợ tài chính để quyết định xem tôi có đủ điều kiện nhận biểu mẫu hỗ trợ tài chính hay không? Nếu tôi không đủ điều kiện, tôi có thể nhận được người đồng bảo trợ không?

-Bài giải: Một trong những lý do khiến một người bị từ chối cấp thị thực nhập cư (Immigrant Visa) hoặc đơn xin thay đổi tình trạng nhập cư (Điều chỉnh Tình trạng) là Phí công (tức là gánh nặng đối với chính phủ Hoa Kỳ).

Trên cơ sở Phí công khai, USCIS hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ tin rằng người nộp đơn sẽ trở thành gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ sau khi người nộp đơn nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Để tránh bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ vì lý do Phí Công cộng, mẫu đơn bảo trợ tài chính (mẫu I-864), phải được thực hiện theo quy định của luật di trú. Đơn xin hỗ trợ tài chính phải được người nộp đơn thực thi như một sự ràng buộc.

Đầu tiên, đơn xin bảo trợ tài chính phải được thực thi bằng các biện pháp mà pháp luật yêu cầu, người bảo lãnh phải trên 18 tuổi, và người bảo lãnh phải là người nộp đơn bảo lãnh thân nhân. Lý do người bảo lãnh phải trên 18 tuổi vì hợp đồng với người dưới 18 tuổi không có giá trị pháp lý.

Thứ hai, người bảo lãnh phải đồng ý phục tùng thẩm quyền của bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào, tức là người bảo lãnh phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, và người bảo lãnh phải cư trú tại Hoa Kỳ. HOA KỲ.

Thứ ba, nhà tài trợ phải đồng ý tài trợ cho người được bảo trợ, đồng thời phải chứng minh khả năng tài chính để bảo toàn và duy trì thu nhập hàng năm ít nhất 125% theo Hướng dẫn Đói nghèo của Liên bang.

Để chứng minh khả năng tài chính, bảo toàn và duy trì thu nhập hàng năm:

-Sponsor phải cung cấp tài liệu thuế hoặc Bảng điểm Thuế IRS trong năm qua. Bạn đọc có thể vào www.irs.gov/en/individuals/get-transcript để yêu cầu Hồ sơ thuế.

-Người bảo lãnh có thể chứng minh khả năng kiếm được số thu nhập bằng cách chứng minh tài sản của mình và những tài sản đó hiện có để bảo lãnh cho người bảo lãnh. Yêu cầu thu nhập cho mỗi 1.000 đô la phải được nhà tài trợ hoặc người được tài trợ thay thế bằng tài sản hiện có là: 5.000 đô la. Những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn có thể được sử dụng để làm bằng chứng.

Thông thường, người cha bảo lãnh con, thu nhập của người cha trong năm 2019 là $ 15,000. Theo quy định thu nhập của hai người (người bảo lãnh và người được bảo lãnh) cho năm 2021 là $ 21,775. Thu nhập của người cha là $ 6.550 ngắn. Người cha có thể thay thế nó bằng số tiền $ 32,750 ($ 6,550 × 5) trong tài khoản hoặc tài sản.

-Nếu nhà tài trợ không đáp ứng các điều kiện cần thiết nêu trên, nhà tài trợ có thể nộp đơn xin Tuyên thệ Hỗ trợ từ một nhà đồng bảo trợ (tức là nhà tài trợ phụ). Các trường hợp người bảo lãnh không đủ tư cách là người bảo lãnh nhận trợ cấp của chính phủ như SSI, phúc lợi,… Người bảo lãnh phụ phải đáp ứng năm điều kiện:

(1) Điều kiện đầu tiên: Nhà tài trợ thứ cấp phải nhận trách nhiệm của nhà tài trợ chính, và trong trường hợp sau này nhà tài trợ chính không hoàn thành trách nhiệm của mình thì nhà tài trợ phụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm của nhà tài trợ chính. nhiệm vụ.

(2) Điều kiện thứ hai: Người bảo trợ phụ cũng phải trên 18 tuổi.

(3) Điều kiện thứ ba: Người bảo lãnh phụ phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân.

(4) Điều kiện thứ tư: Người bảo lãnh phụ phải cư trú tại Hoa Kỳ.

(5) Điều kiện thứ năm: Người bảo trợ phụ phải đồng ý tài trợ cho người được bảo trợ, đồng thời phải chứng minh khả năng tài chính để bảo toàn và duy trì số tiền thu nhập mỗi năm. Số tiền đó ít nhất phải bằng 125% Hướng dẫn về Nghèo đói của Liên bang. [qd]

Bản tin Visa

Theo yêu cầu của độc giả, sau đây là bảng thông tin thị thực cho tháng 9 năm 2021.

Ưu tiên 1 – ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 12 năm 2014, có nghĩa là ưu tiên dành cho những người con trên 21 tuổi chưa lập gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – ngày ưu tiên hiện tại, có nghĩa là ưu tiên dành cho vợ / chồng hoặc con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 22 tháng 9 năm 2015, tức là ưu tiên cho con trên 21 tuổi chưa lập gia đình của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 11 năm 2008, có nghĩa là ưu tiên dành cho con cái đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 3 năm 2007, có nghĩa là ưu tiên dành cho anh chị em ruột của công dân Hoa Kỳ.

Bạn có thể theo dõi bảng thông tin thị thực hàng tháng của riêng mình tại trang web của Nguyen & Luu Law Group, LLP tại: www.nguyenluu.com

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật sư Lưu Trọng Cẩm Thượng của Nguyen & Luu Law Group, LLP tại 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Điện thoại (949) 878-9888.

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *