Đó có thể là một trong rất ít lần hoặc chưa từng thấy cảnh Sài Gòn vắng lặng về …

[ad_1]

Đó có thể là một trong rất ít lần hoặc chưa từng thấy cảnh Sài Gòn vắng lặng về đêm đến thế 🌃 Cám ơn nguồn ảnh của bạn The Vien
#toilanguoisaigon

May be an image of sky, street, road and nightMay be an image of street, road and nightMay be an image of street and roadMay be an image of tree, street and road
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4084240004964007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *