Đổ xăng mùa Covid :D Nhớ giữ đúng khoảng cách nha mọi người <3 Ảnh: Đỗ Văn …

[ad_1]

Đổ xăng mùa Covid 😀
Nhớ giữ đúng khoảng cách nha mọi người <3 👍 Ảnh: Đỗ Văn Thoại (via group Không sợ chó)
#toilanguoisaigon

No photo description available.No photo description available.
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4054538971267444

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *