Đối với quán ăn nhỏ ven đường, UBND TP.HCM cho bán mang về nhà, hoặc bán online,…

[ad_1]

Đối với quán ăn nhỏ ven đường, UBND TP.HCM cho bán mang về nhà, hoặc bán online, không cho bán tập trung.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3918920608162615

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *