Đồng nghiệp của ca bệnh ở Thủ Đức ở phường Tân Kiểng, quận 7 dương tính với SARS…

[ad_1]

Đồng nghiệp của ca bệnh ở Thủ Đức ở phường Tân Kiểng, quận 7 dương tính với SARS-CoV-2. Chi tiết dưới comment.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3911556875565655

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *