Đường dây nóng phản ánh hành vi lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính ở TPHC…

[ad_1]


Đường dây nóng phản ánh hành vi lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính ở TPHCM: 028.39321014 và
028.39322491

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4072700182784656

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *