Em hông có nhiều chiện đâu quý dzị, mà là do chiện quá nhiều thôi …

[ad_1]

Em hông có nhiều chiện đâu quý dzị, mà là do chiện quá nhiều thôi … 🤣🤣🤣

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3931873596867316

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *