EM VỚI VỢ LÀM BAO NHIÊU LÀ CHO CON ĐI HỌC TIẾNG ANH HẾT Nhà mình hay phải thuê …

[ad_1]

EM VỚI VỢ LÀM BAO NHIÊU LÀ CHO CON ĐI HỌC TIẾNG ANH HẾT

Nhà mình hay phải thuê lao động tay chân để phụ giúp công việc của gia đình. Hôm nay trong tốp thợ thì có một chú mới, cũng đâu đó 3 mấy tuổi.

Bình thường thì gia đình mình, cả nhân viên văn phòng, nhân viên tay chân, mấy anh em mình đều ăn…

More

No photo description available.
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4034988119889196

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *