GÓC NHÌN

tôi mơ ước… !

  • by

tôi mơ ước… ! Trong cuộc đời này, có những con người bạn không thể hiểu! Họ là những người Cực Kỳ Tài Giỏi nhưng ẩn thân đâu đó! Hoặc là một ông chủ quán… Read More »tôi mơ ước… !

Rất nhiều bạn hay nói cuộc đời này sao bất công với mình, sao không cho mình cơ hội này kia mà toàn bất hạnh thôi…

  • by

Rất nhiều bạn hay nói cuộc đời này sao bất công với mình, sao không cho mình cơ hội này kia mà toàn bất hạnh thôi… Thật ra, Thượng Đế luôn công bằng, đời chúng… Read More »Rất nhiều bạn hay nói cuộc đời này sao bất công với mình, sao không cho mình cơ hội này kia mà toàn bất hạnh thôi…