Hung thủ giết 19 học sinh và 2 giáo viên ở Texas có báo trước vài phút trước khi hành động

Kẻ sát nhân giết chết 19 học sinh và 2 giáo viên ở Texas đã báo cáo …

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^]

Leave a Comment

Your email address will not be published.