Kế hoạch vào lớp trực tiếp của các học khu tại Orange County

  • by

Kế hoạch vào lớp trực tiếp của các học khu tại Orange County

SANTA ANA, California (NV) – Kể từ khi Orange County từ Bậc Tím lên Bậc Đỏ, ngày  8 Tháng Chín, nhiều sinh hoạt tôn giáo và thương mại được tái mở cửa trong hạn chế về số người tham dự.

Các trường học dự đoán có thể được mở cửa đón học sinh vào lớp kể từ ngày 22 Tháng Chín nhưng phải áp dụng các quy định chống dịch.

Thầy và trò trong lớp mùa dịch COVID-19. (Hình: John Moore/Getty Images)

Nhiều học khu chuẩn bị những kế hoạch để đáp ứng nhu cầu vào lớp học trực tiếp của các học sinh và sau đây là một số thông tin của những học khu thuộc Orange County về việc mở cửa, theo nhật báo Orange County.

 

Anaheim Elementary School District

K-6: 16,500 học sinh

Tình hình: Tiếp tục duy trì tình trạng học online. Sở Y Tế Orange County tiếp tục theo dõi các con số liên quan đến dịch tại thành phố Anaheim. Học khu Anaheim chưa  đưa ra thời điểm tái mở cửa đón học sinh vào lớp.

 

Anaheim Union High School District

Từ 7-12: 29,000 học sinh

Tình hình: Vẫn hoàn toàn học online. Chưa có ngày mở cửa trở lại.

 

Brea Olinda Unified School District

K-12: 5,965 học sinh

Tình hình: Tiếp tục học online, tuy nhiên, học khu có kế hoạch học “hỗn hợp,” vừa online vừa đến trường, vào cuối Tháng Mười, theo lời bà Kerrie Torres, phụ tá giám đốc học khu. Hiện nay, học khu đang điều đình với nghiệp đoàn giáo viên về quy định vệ sinh an toàn cho ban giảng huấn và nhân viên trường. Kế hoạch “hỗn hợp” có thể  bao gồm đến trường hai ngày trong tuần, còn lại học online.

 

Buena Park School District

K-8: 4,575 học sinh

Tình hình: Học khu này chưa có thời điểm chuyển sang học trong lớp, nhưng ông Ramon Miramontes, giám đốc học khu cho biết. “Chúng tôi muốn mở cửa trở lại càng sớm càng tốt, nhưng cần phải thật an toàn.”

 

Capistrano Unified School District

K-12: 47,000 học sinh

Tình hình: Học khu lớn nhất Orange County đưa kế hoạch cho các em học sinh trong những chương trình giáo dục đặc biệt trở vào lớp vào ngày 28 Tháng Chín. Các em Mẫu Giáo và lớp Một trở lại trường ngày 29 Tháng Chín. Lớp Hai và lớp Ba vào ngày 1 Tháng Mười. Lớp Bốn và lớp Năm quay lại trường ngày 5 Tháng Mười. Học sinh trung học đệ nhất cấp lớp Sáu đến lớp Tám trở lại trường ngày 6 Tháng Mười. Học sinh trung học đệ nhị cấp (lớp 9 đến Mười Hai) trở lại trường ngày 13 Tháng Mười.

Học khu này áp dụng chương trình học “hỗn hợp,” vừa đến lớp, vừa học online.

 

Cypress School District

K-6: 3,900 học sinh

Tình hình: Bà Anne Silavs, giám đốc học khu, cho biết nếu tình trạng sức khỏe cho phép, học khu này sẽ mở cửa vào ngày 23 Tháng Chín.

 

Fountain Valley School District

K-8: 6,399 học sinh

Tình hình: Các lớp tiểu học đang trong chương trình “hỗn hợp” chuyển sang đến lớp học trực tiếp vào ngày 22 Tháng Chín. Học sinh được chia thành hai nhóm, buổi sáng và buổi trưa, học 4 ngày/tuần.

Các lớp trung học đệ nhất cấp học “hỗn hợp,” hai ngày/tuần vào lớp trực tiếp bắt đầu từ ngày 24 và 25 Tháng Chín.

 

Fullerton Joint Union High School District

Từ 9-12: 14,000 học sinh

Tình hình: Học khu cho biết chương trình vào lớp trực tiếp không diễn ra sớm hơn ngày 5 Tháng Mười. Tại đây, áp dụng chương trình học “hỗn hợp.”

 

Garden Grove Unified School District

K-12: 41,500 học sinh

Tình hình: Học khu lớn thứ ba Orange County tiếp tục duy trì việc học online, cho đến khi có thông báo mới. Học khu cho biết đang dự trù kế hoạch cho các em tiểu học trở lại lớp trực tiếp vào ngày 5 Tháng Mười, còn học sinh trung học đệ nhất và đệ nhị cấp trở lại trường học trực tiếp ngày 12 Tháng Mười.

 

Huntington Beach City School District

K-8: 6,811 học sinh

Tình hình: Học khu vẫn duy trì việc học online và có thể chuyển sang vào học trực tiếp vào một thời điểm nào đó sau ngày 26 Tháng Mười.

 

Huntington Beach Union High School District

Từ 9-12: 16,188 học sinh

Tình hình: Học khu này chưa thông báo kế hoạch mở cửa học trực tiếp trong lớp và vẫn duy trì tình trạng học online.

 

Irvine Unified School District

K-12: 35,393 học sinh

Tình hình: Học khu Irvine thông báo mở các lớp học trực tiếp vào ngày 24 và 25 Tháng Chín cho những học sinh chọn chương trình học trực tiếp. Còn những học sinh chọn học online vẫn tiếp tục, không thay đổi.

 

La Habra City School District

K-8: 5,008 học sinh

Tình hình: Học khu này vẫn tiếp tục duy trì học online và chưa thông báo thời điểm mở cửa lớp học trực tiếp.

 

Laguna Beach Unified School District

K-12: 3,020 học sinh

Tình hình: Học khu nhỏ hàng thứ hai trong địa hạt này chưa tuyên bố kế hoạch mở cửa lại, nhưng đã nộp đơn xin miễn trừ cho các trường tiểu học. Sự miễn trừ sẽ giúp học khu có sự lựa chọn các giải pháp trong trường hợp tình trạng dịch bệnh được khả quan hơn. Học khu Laguna Beach có hai trường tiểu học.

 

Los Alamitos Unified School District

K-12: 10,000 học sinh

Tình hình: Đây là học khu đầu tiên tại Orange County xin miễn trừ cho các trường tiểu học mở cửa đón học sinh vào lớp trực tiếp từ ngày 8 Tháng Chín.  Các lớp cấp tiểu học tại đây hoạt động dưới chương trình “hỗn hợp,” được chia làm hai nhóm buổi sáng và buổi trưa.

Học khu Los Alamitos đang thăm dò kế hoạch mở cửa lại hai trường trung học đệ nhất cấp, McAuliffe và Oak, vào ngày 22 Tháng Chín và sau đó trường trung học đệ nhị cấp Los Alamitos High vào ngày 29 Tháng Chín.

 

Magnolia School District

K-6: 6,000 học sinh

Tình hình: Tiếp tục duy trì chương trình học online. Chưa đưa thời điểm học “hỗn hợp” hay trở lại vào lớp trực tiếp.

 

Newport-Mesa Unified School District

K-12: 21,353 học sinh

Tình hình: Học khu bắt đầu chương trình học theo kế hoạch đặc trưng riêng.

-Bắt đầu ngày 29 Tháng Chín, từ Mẫu Giáo đến lớp Sáu, chia làm hai nhóm, một sáng và trưa, học ngày Thứ Hai, Ba, Năm và Sáu. Hai nhóm sẽ học chung vào buổi sáng trong ngày Thứ Tư, mỗi hai tuần.

-Bắt đầu từ ngày 12 Tháng Mười, từ lớp Bảy đến Mười Hai, chia làm hai nhóm, một nhóm học cả ngày trong hai ngày Thứ Hai và Thứ Năm, nhóm kia học cả ngày trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Sáu.

 

Ocean View School District

K-6: 8,300 học sinh

Tình hình: Chương trình học “hỗn hợp” sẽ được thông báo sau, có thể chuyển sang vào học trực tiếp vào một thời điểm nào đó sau ngày 26 Tháng Mười.

 

Orange Unified School District

K-12: 29,000 học sinh

Tình hình: Một sự chuyển tiếp sẽ bắt đầu từ ngày 28 Tháng Chín cho các lớp mẫu giáo và tiểu học, theo thông báo từ học khu. Ngày 1 Tháng Mười, các học sinh trung học đệ nhất cấp có thể trở lại trường học, còn học sinh trung học đệ nhị cấp trở lại ngày 15 Tháng Mười.

 

Placentia-Yorba Linda Unified School District

K-12: 25,802 học sinh

Tình hình: Chương trình học “hỗn hợp” có thể bắt đầu vào ngày 7 Tháng Mười cho các học sinh mẫu giáo và tiểu học, ngày 12 Tháng Mười cho trung học đệ nhất cấp, và ngày 14 Tháng Mười cho trung học đệ nhị cấp.

 

Saddleback Valley Unified School District

K-12: 27,708 học sinh

Tình hình: Chương trình học “hỗn hợp” bắt đầu từ ngày 29 Tháng Chín, học sinh vào lớp 5 ngày/tuần. (MPL)

————————–

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *