Kể mọi người nghe một câu chuyện, đợt trước Sài Gòn cũng cấm cắt tóc, có mấy anh…

[ad_1]

Kể mọi người nghe một câu chuyện, đợt trước Sài Gòn cũng cấm cắt tóc, có mấy anh trai bảo có gì đâu mua tông đơ về tự cắt mấy hồi. Sau đó lỡ tay một lần mà để đầu trọc đến giờ, hỏi thì ảnh bảo để cho mát mọi người ạ.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3937146479673361

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *