Khi bạn quá thèm nhưng nhà chỉ còn trà đá Ảnh: Cô Nị #toilanguoisaigo…

[ad_1]

Khi bạn quá thèm nhưng nhà chỉ còn trà đá😚😚 Ảnh: Cô Nị
#toilanguoisaigon

May be an image of indoorMay be an image of coffee cup and text that says 'THE COFFEE HOUSE'May be an image of textMay be an image of drink and text that says 'KO The PRODUCED'
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4080675558653785

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *