Kỉ lục ngày 9/7: 1.616 ca ghi nhận trong nước. Riêng Sài Gòn 1.229 ca

[ad_1]

⚠️⚠️⚠️
Kỉ lục ngày 9/7:
1.616 ca ghi nhận trong nước.
Riêng Sài Gòn 1.229 ca

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4058704020850939

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *