Lại bảo sai đi :v Cre: Lụm lặt #toilanguoisaigon

[ad_1]

Lại bảo sai đi

Cre: Lụm lặt
#toilanguoisaigon

May be an anime-style image of text that says '4 mùa tại miên Bắc Mùa Hè Mùa Thu Mùa Đông Mùa Xuân Mùa 4 mùa tại miên Nam Mùa MùaHè Hè Mùa Thu Mùa Đông Mùa Xuân'
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3849847648403245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *