LITTLE SAIGON

Vài dân cử Westminster rút tên khỏi bằng khen Ngô Thanh Vân, Trí Tạ bị khiển trách vụ tượng đài

  • by

WESTMINSTER, California (NV) – Hội đồng thành phố Westminster đã quyết định rút một số thành viên khỏi bằng khen tặng cho nữ diễn viên Ngô Thanh Vân năm 2019 và thảo luận khiển trách… Read More »Vài dân cử Westminster rút tên khỏi bằng khen Ngô Thanh Vân, Trí Tạ bị khiển trách vụ tượng đài