Mấy nay sáng là điện thoại cứ *ting ting “Sài gòn ghi nhận thêm…..

[ad_1]

Mấy nay sáng là điện thoại cứ *ting ting

“Sài gòn ghi nhận thêm.. ca mắc covid. Sài Gòn phong toả chung cư, khu vực …”. Nghe ngán quá, mà không dám tắt thông báo của mấy trang báo lớn hay bluezone.

Sài Gòn mấy nay…
“Ê chỗ m giăng dây chưa” “Bị đi…

More

May be an image of textMay be a cartoon of textMay be an image of textMay be an image of food and text
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4029609160427092

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *