Miền Bắc California ngập trong mưa lụt vì Bão Bomb

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một cơn bão cấp 5 được gọi là Bão bom đã đổ bộ vào Tây Bắc Hoa Kỳ, bao gồm cả Bắc California. Cơn bão mang theo gió mạnh, mưa lớn và lũ lụt.

Bão Bão làm ngập lụt Bắc California, đặc biệt là khu vực Vịnh San Francisco, và mưa từ 2 inch đến 5 inch ở nhiều khu vực. Điều đó buộc chính quyền địa phương phải xử lý, hỗ trợ người dân tránh bão.

Những con đường ngập lụt ở Thung lũng Mill. (Hình ảnh: Justin Sullivan / Getty Images)

Một biển báo đường phố bị ngập ở Ross City. (Hình ảnh: Justin Sullivan / Getty Images)

Các nhân viên chính phủ cố gắng dẫn nước lũ vào rãnh. (Hình ảnh: Justin Sullivan / Getty Images)

Nước lũ dâng cao ở San Rafael. (Hình ảnh: Justin Sullivan / Getty Images)

Một nhân viên chính phủ cố gắng khơi thông cống rãnh. (Hình ảnh: Justin Sullivan / Getty Images)

Nước lũ cuốn trôi một biển báo “đóng đường” ở San Rafael. (Hình ảnh: Justin Sullivan / Getty Images)

Một chiếc ô tô chết máy trong nước lũ ở San Rafael. (Hình ảnh: Justin Sullivan / Getty Images)

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *