Mình đoán là nếu cô chú trực vệ sinh thấy tấm giấy cùng dòng chữ này chắc sẽ cườ…

[ad_1]

Mình đoán là nếu cô chú trực vệ sinh thấy tấm giấy cùng dòng chữ này chắc sẽ cười y như mình đang cười vậy ấy ☺️
Hành động nhỏ,sự để Tâm to! – Chuyện TLNSG kể ❤️
Ảnh: Thuy Trang | #toilanguoisaigon

No photo description available.
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3989027341151941

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *